Rehabilitasyon

İşitme Kayıplı Çocuklarda İşitsel Rehabilitasyon

İşitme Kayıplı Çocuklarda İşitsel Rehabilitasyon

İşitme Kayıplı Çocuklarda İşitsel Rehabilitasyon

İşitme Kayıplı Çocuklarda İşitsel Rehabilitasyon : İşitme kayıplı çocuğun var olan işitmesini, en iyi şekilde kullanabilir duruma gelmesinin sağlanması amacıyla düzenlenen etkinlikleri içeren eğitim programıdır. İşitme kaybına göre işitme cihazından maksimum fayda sağlamayı, kişilerin iletişimini kolaylaştırmayı hedefler .Hepimiz biliyoruz ki işitme, bilişsel bir süreçtir. Sesin fiziksel olarak bilgiye kazandırılmasını takiben zihinsel süreçlere dönüşebilmesi ancak  yönetimli ve disiplinli bir işitsel rehabilitasyonla mümkündür.

İşitme kayıplı bir çocuk yaprakları yeni yeşermiş daha yeni tomurcuklanmış bir fidana benzer. Nasıl ki  fidanın bakımı iyi yapılırsa gübresi ve suyu zamanında gerektiği kadar verilirse bu fidan  rüzgara ve zorluklara göğüs gererek büyür gelişir   ve kocaman bir çınara dönüşür. Bu fidanın kocaman bir çınara dönüşmesinde yani işitme kayıplı bir çocuğun doğumundan yetişkin bir birey olarak hayata kazandırılmasına kadar  yer alan herkes gerek aile , gerek kulak burun boğaz hekimi,  gerek odyolog , gerek eğitimci  hepsi bir bütün halinde multidisipliner çalışarak çocuğa gereken desteği vermeli ve yeni yeşeren bu fidana elinden geldiğince su dökmelidir.  Bu süreçte ailelere düşen görev herkesten fazladır. Çünkü eğitimci, çocukla haftada birkaç kez ilgilenebilirken aile her zaman çocukla birliktedir.  Aileler fidana her gün su dökme fırsatına sahipken diğerleri maalesef ki bu kadar şanslı olamamaktadır. Bu noktada aileler bilinçlendirilmeli ve en iyi eğitimcilerin kendileri olduğu vurgulanmalıdır.

 İşitsel Rehabilitasyonda İzlenilmesi Gereken Aşamalar

        A. İşitme Kayıplı Çocuğun Değerlendirmesi

       B. İşitsel Rehabilitasyonda Aile Danışmanlığı Ve Eğitimi

       C. İşitme Kayıplı Çocukların Eğitimi

 A. İşitme Kayıplı Çocuğun Değerlendirmesi

İşitme kayıplı bir çocuğu dil ve kronolojik yaşı arasında farkın olması muhtemel olmasından dolayı çocuğun sadece  kronolojik yaşına bakılarak  eğitim programı  uygulanması doğru değildir. Bu nedenle çocuğun işitsel algı, konuşma ve dil başta olmak üzere tüm gelişim alanlarına yönelik bilgi sahibi olunmalı ve eğitsel olarak çocuğun yeterlilikleri, eksiklikleri ve gereksinimleri belirlenerek çocuğa en uygun rehabilitasyon programı hazırlanıp uygulanmalıdır.

Eğitsel Değerlendirme Basamakları

  1. Detaylı Hasta Öyküsü
  2. Genel Gelişimin Değerlendirilmesi
  3. İşitsel Algı Ve Dil Becerilerinin Değerlendirilmesi
  4. Bilişsel Becerilerinin Değerlendirilmesi
  5. Psikolojik Değerlendirme
  6. Ailenin Değerlendirilmesi

 B. İşitsel Rehabilitasyonda Aile Danışmanlığı Ve Eğitimi

İşitme kayıplı çocuğun eğitiminde en önemli nokta; etkili ve doğal konuşma dilinin öğrenilmesinde, çocuk-aile ikilisinin, çocuk-eğitimci ikilisinden çok daha etkili olduğudur.

Aile eğitiminde hedef; ailelerin şok, inkar, kabullenme basamaklarını hızlı geçmesini sağlayarak, aileye en iyi eğitimcinin kendileri olduğunu, dil becerilerinin en iyi doğal ortamda öğrenildiği bilincini aşılamaktır.

Aile,  eğitimin her aşamasında aktif olarak eğitime katılmalı ve bilgilendirilmelidir. Ailenin ve çocuğun, özel eğitim ve rehabilitasyon süreçlerine etkin ve pozitif katılımı kendilerine özgüven, yeterlilik duygusu, çalışma ve başarma azmi olarak geri döner. Aileler öncelikle bu durumu kabul  baş edebileceklerine inanmalı ve hayat boyu çocuklarının yanında daha güçlü ve sağlam durarak desteklerini sürdürmeleri gerektiğini unutmamalıdırlar.

 C. İşitme Kayıplı Çocukların Eğitimi

Doğuştan veya yaşamın ilk yıllarında meydana gelen işitme kayıpları , erken dönemde tanılanıp müdahale edilmediğinde , başta konuşma-dil  ve iletişim olmak üzere tüm gelişim alanlarını olumsuz etkiler. İşitme kaybıyla dünyaya gelen çocuk, en geç  6 ay içinde  tanılanıp cihazlandırılmalı , çocuğun yeterlilik ve gereksinimlerine göre  çocuğa en uygun eğitim yaklaşımları alanında uzman bir eğitimci tarafından uygulanmalıdır.   Eğitimci , çocuğa en uygun eğitim yaklaşımlarından bir veya bir kaçını kullanarak çocuğun normal işiten akranlarıyla aynı düzeyde iletişim becerisine sahip olmasını sağlamalıdır.

İşitme Kayıplı Çocuklarda Eğitim Yaklaşımları

  1. İşitsel-Sözel Terapi
  2. İşaret Temelli Yaklaşım
  3. Müzik Terapi
  4. Bilgisayar Destekli Eğitim

 

Kaynak: Belgin E.(Ed.) & Şahlı S.(Ed.). (2017) Temel Odyoloji. Ankara: Güneş Tıp Kitapevleri

Beğendim
Beğendim Bayıldım Haha Süper Üzüldüm Kızdım
9
Yorum yapmak için tıklayın

Mesaj bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yukarı Çık